Projectbeschrijving

In dit netwerk gaan de deelnemers uit verschillende regio’s op veen, klei- en zandgronden aan de slag met het uitwisselen van kennis en ervaring rond graslandverjonging. Samen met het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen worden knelpunten in de huidige praktijk geïnventariseerd. De eerste sleutel tot kwalitatief goed grasland is tijdig onderhoud. Hiervoor wordt samen met studenten van de CAH Dronten een handleiding ontworpen: ‘de grasland-APK’.

Om onderhoudsdoorzaaien breder onder de aandacht te brengen worden demo’s georganiseerd en kennis en kunde gedeeld via vakbladen, studiegroepen, sociale media en het bedrijfsleven. Onderzoek laat zien dat niet-scheuren van grasland resulteert in positieve milieueffecten. In dit praktijknetwerk vindt monitoring plaats van de resultaten (opbrengst, tijd, grondstoffen, ervaring, etcetera) van de verschillende methoden van doorzaaien. Bovendien wordt een klimaatbalans doorgerekend.

Twitter RSS