Brochures

De onderstaande netwerkpartijen hebben ieder vanuit hun eigen expertise zich aangesloten bij het netwerk ‘Graslandverjonging’

Lees en/of download de Brochure Grasland vernieuwen (pdf)

Lees en/of download de Determinatietabel Grasland (pdf)

Bekijk foto's van proefvelden met doorgezaaid grasland in IJzendoorn, Betuwe, 2 april 2014 (pdf)

De onderstaande brochures zijn opgesteld om de ervaringen van de deelnemers te bundelen. Per grondsoort is een andere brochure beschikbaar. 

Brochure doorzaaien op droge zandgrond

Brochure doorzaaien op zand Midden-Nederland

Brochure doorzaaien op zand Zuid-Nederland

Brochure doorzaaien op kleigrond

Brochure doorzaaien op rivierklei

Brochure doorzaaien op veengrond

Twitter RSS