Project info

Deelnemers van het netwerk ‘Graslandverjonging’ zoeken uit hoe zij op eenvoudige maar effectieve manieren hun grasland kunnen onderhouden. Door tijdig en regelmatig onderhoud te plegen willen zij de kwaliteit van hun gras op peil houden, zodat onkruid en slechte grassen minder kans krijgen.

In dit netwerk willen de deelnemers:

Op hun eigen gangbare én biologische bedrijven - op veen, klei en zandgronden – zijn ze vanaf begin 2013 aan de slag gegaan met verschillende machines, tijdstippen van doorzaaien en behandelingen. Ook wil men ervaring opdoen met langjarig onderhoudsdoorzaaien.

Twitter RSS